background

Penge til 3. Limfjordsforbindelse i ny trafikaftale

En 3. Limfjordsforbindelse over Egholm er et vigtig punkt i den investeringsplan frem til år 2030 som Regeringen (Vestre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) har indgået sammen med Dansk Folkeparti.

Anlægsoverslaget for Egholmlinjen er i VVM-undersøgelsen beregnet til ca. 6,6 mia. kr. Det er en  forudsætning, at Aalborg Kommune bidrager med et kommunalt tilskud fra Aalborg Alliancen på 600 mio. kr. til anlægget. Inden gennemførelse af projektet skal der vedtages en anlægslov for projektet. Projektet forventes igangsat i 2024 og skønnes at kunne gennemføres på ca. 8 år.

Formand for Komiteen 3. Limfjordsforbindelse.nur regionsrådsformand Ulla Astman, er glad for, at Regeringen og Dansk Folkeparti med aftalen prioriterer 3. Limfjordsforbindelse som en vigtig statslig investering:

- Det her er et afgørende skridt på vejen mod den endelige vedtagelse af anlægslov og finansiering for 3. Limfjordsforbindelse. Jeg tror på, at landspolitikerne efter valget kan finde hurtigt sammen om et bredt infrastrukturforlig. Nu har Regeringen og Dansk Folkeparti meldt ud, at de er parate med midler til 3. Limfjordsforbindelse. Fra Socialdemokratiet hører jeg den samme prioritering, efter man i januar fremlagde et udspil til bredt samarbejde om en ny infrastrukturplan. Jeg mener, at vi er meget tæt på nu, og for hele Nordjyllands skyld vil vi presse på for, at anlægsarbejdet sættes i gang tidligere end 2024. Alt burde være klar til start, når opdatering af VVM-undersøgelsen er færdig ved udgangen af 2020, siger Ulla Astman.

I finansloven for 2019 indgår en opdatering af VVM-undersøgelsen for Egholmlinjen, og Vejdirektoratet forventer at afslutte arbejdet ved udgangen af 2020. Herefter vil Vejdirektoratet komme med oplæg til nødvendige justeringer af vejanlæg, afværgeforanstaltninger m.v. samt de afledte effekter på anlægs- og samfundsøkonomi.

Læs mere om trafikaftalen og investeringsplanen