background

Ny undersøgelse: Forsinkelser ved Limfjorden hæmmer virksomheders udvikling

Hele ni ud af ti nordjyske virksomheder oplever, at der er forsinkelser, når Limfjorden skal krydses, og at det har afgørende, negative konsekvenser for Nordjyllands udvikling og vækst.

Det viser en spørgeskemaundersøgelse, som Epinion har foretaget for Region Nordjylland blandt 380 nordjyske virksomheder inden for industri og byggeri, handel og transport samt privat service i Vendsyssel, Hanherred, Aalborg og Østhimmerland.

Undersøgelsen viser også, at mere end 40 % af virksomhederne oplever, at forsinkelserne ved Limfjorden i høj grad begrænser deres muligheder for at rekruttere de rette og nødvendige medarbejdere.

Desuden giver hver femte virksomhed i undersøgelsen udtryk for, at de oplevede barrierer omkring fjordkrydsningen gør det sandsynligt, at virksomheden inden for 5 år vil lokalisere sig på den anden side af fjorden, end hvor de er beliggende i dag.

Læs hele undersøgelsesrapporten
Nyhedsoversigt
Nyhedsarkiv


Aalborg Alliancen


 Aalborg Kommune er klar med 600 mio. kr. til medfinansiering af den 3. Limfjordsforbindelse.


Læs om Aalborg Alliancen på aalborgalliancen.dk