background

Limfjorden er en barriere

Debatindlæg af Ulla Astman, regionsrådsformand (S) og formand for Komiteen 3. Limfjordsforbindelse.nu; Mogens Christen Gade, borgmester (V) i Jammerbugt Kommune og formand for Business Region North Denmark; Thomas Kastrup-Larsen, borgmester (S) i Aalborg Kommune; Peter Rindebæk, COO hos Bladt Industries og medlem af Regionalt Industripolitisk Udvalg (RIPU).

Hele ni ud af ti nordjyske virksomheder oplever, at der er forsinkelser, når Limfjorden skal krydses, og at det har afgørende, negative konsekvenser for Nordjyllands udvikling. Det viser en spørgeskemaundersøgelse, som Epinion har foretaget for Region Nordjylland blandt 380 nordjyske virksomheder inden for industri og byggeri, handel og transport samt privat service i Vendsyssel, Hanherred, Aalborg og Østhimmerland.
 
De trafikale udfordringer omkring krydsningen af Limfjorden er velkendte, og den seneste tilkendegivelse fra de nordjyske virksomheder understreger blot, at udfordringerne skal tages meget alvorligt. Vi ønsker gode betingelser for vækst og beskæftigelse i hele Nordjylland, ligesom vi ønsker, at Nordjylland – mindst – kan måle sig med andre regioner, når vi ser på, hvor attraktivt det er at drive virksomhed netop her.
 
Vi ved, at adgangen til kvalificeret arbejdskraft er alfa og omega for virksomhedernes vækst og udvikling i de kommende år. Derfor er det meget bekymrende læsning, når undersøgelsen viser, at mere end 40 % af virksomhederne oplever, at forsinkelserne ved Limfjorden i høj grad begrænser deres muligheder for at rekruttere de rette og nødvendige medarbejdere.
 
Virksomheder i Vendsyssel oplever, at de har særligt svært ved at tiltrække medarbejdere med bopæl syd for Limfjorden, mens virksomheder beliggende syd for fjorden også oplever begrænsninger i deres rekruttering. Limfjorden er med andre ord blevet en barriere, der deler arbejdsmarkederne i Nordjylland.
Det sker samtidig med, at det i dag er vigtigere end nogensinde, at vi har de bedste muligheder for at matche virksomheder og kompetencer. Det er afgørende for hele dynamikken i erhvervslivet og dermed for virksomhedernes fortsatte forretningsgrundlag og vækstmuligheder.
 
Det gør også stort indtryk på os, at hver femte virksomhed i undersøgelsen giver udtryk for, at de oplevede barrierer omkring fjordkrydsningen gør det sandsynligt, at virksomheden inden for 5 år vil lokalisere sig på den anden side af fjorden, end hvor de er beliggende i dag.
 
Det er ganske enkelt et nødråb, som kalder på handling nu. Kommuner, region, erhvervsliv og fagforeninger er enige: Det er den 3. Limfjordsforbindelse over Egholm, der er løsningen. Linjeføringen for forbindelsen er valgt i en trafikpolitisk aftale i 2014, Aalborg Alliancen og medfinansieringen på 600 mio. kr. er blevet positivt modtaget på Christiansborg. Det var også glædeligt, at der på finansloven for 2019 blev afsat midler til at opdatere VVM-redegørelsen, så alt kan være klar, når der igen er statslige midler til infrastruktur. Her vil vi gerne kvittere for synspunktet som Lise Bech (DF), Karsten Lauritzen (V) og Rasmus Prehn (S) mandag den 11. marts fremførte. Det stiller Nordjylland stærkt, at vores folketingspolitikere på tværs af partierne samarbejder om, at anlægsloven for 3.Limfjordsforbindelse vedtages snarest og kommer til at indgå i den kommende masterplan for den danske infrastruktur.
 
Vi kan desværre ikke nå at få en ny forbindelse over Limfjorden, der står klar inden for de 5 år, der er tidshorisonten i undersøgelsen blandt virksomhederne. Så indtil da vil udfordringerne forblive de samme – og de vil givetvis vokse yderligere i omfang. Det ved vi godt.
 
Det helt afgørende er, at vi hurtigst muligt får en folketingsbeslutning om anlægslov og midler til etableringen af den 3. Limfjordsforbindelse. Det vil give virksomhederne tillid til, at løsningen kommer, og at de derfor trygt kan planlægge og investere i deres fremtid. Det har hele Nordjylland brug for.