background

Dansk Byggeri og Dansk Erhverv støtter 3. Limfjordsforbindelse

Dansk Byggeri og Dansk Erhverv har meldt sig ind i Aalborg Alliancen, og dermed står et samlet erhvervsliv i Aalborg bag kravet om etablering af en 3. Limfjordsforbindelse.

Med tilslutningen til Aalborg Alliancen bakker erhvervslivet samtidig op om planerne for lokal medfinansering på 600 mio. kr. til den statslige investering i en 3. Limfjordsforbindelse, som anslås at ville koste 6,2 milliarder kroner at anlægge.

De 600 mio. kr. skal findes ved at Aalborg Kommune over de næste 20 år afsætter 30 mio. kr. årligt af provenuet fra den dækningsafgift, som erhvervslivet er pålagt.

Læs hele nyheden hos Aalborg Kommune

Læs mere om Aalborg Alliancen