background

Finanslov 2019 sætter skub i 3. Limfjordsforbindelse

3. Limfjordsforbindelse er i fokus på finanslovsaftalen for 2019, hvor regeringen og Dansk Folkeparti har indgået en aftale om at opdatere den eksisterende VVM-undersøgelse fra 2011.

På finansloven er der afsat 2,5 mio. kr. til opdateringen, som Aalborg Kommune tager medansvar for med en tilsvarende bidrag på 2,5 mio. kr. i i 2020.

Opdateringen af VVM-undersøgelsen, som bl.a. vil have fokus på afværgeforanstaltninger, er et nødvendigt skridt frem mod en senere anlægslov.

Læs mere om finanslovsaftalen for 2019