background
article image


3. Limfjordsforbindelse: En vigtig sag for hele Nordjylland

Debatindlæg af Ulla Astman, regionsrådsformand i Region Nordjylland og formand for komiteen 3. Limfjordsforbindelse.nu; Mogens Gade, borgmester i Jammerbugt Kommune og formand for Business Region North Denmark (BRN); Thomas Kastrup-Larsen, borgmester i Aalborg Kommune. Indlægget blev også bragt i NORDJYSKE, 23. september 2018.

Vi har en god tradition for at stå sammen i  Nordjylland. Det gør sig gældende i det politiske, blandt myndighederne og organisationerne samt tillige i samarbejdet herimellem.

Det kommer vi langt med i det daglige samarbejde. Og det gælder også, når vi i fællesskab skal sikre de  nordjyske interesser på den nationale scene. Der er derfor god grund til, at vi - dvs. de  nordjyske folketingsmedlemmer, erhvervslivet, organisationerne, regionen og kommunerne - står sammen i den helt afgørende mærkesag for den fortsatte vækst og velfærd i  Nordjylland: Etableringen af den  tredje Limfjordsforbindelse ved Aalborg.

Vi er på tværs af  Nordjylland og forskellige organisationer enige om, at der hurtigst muligt skal vedtages en anlægslov for en  tredje Limfjordsforbindelse med udgangspunkt i følgende:
 
  • Kapaciteten i de to nuværende forbindelser er overskredet, og det hæmmer væksten og investeringslysten i  Nordjylland -og dermed samfundsøkonomien i hele Danmark
  • Sårbarheden - de hyppige nedbrud i Limfjordstunnelen skaber problemer og usikkerhed for fremkommeligheden
  • Projektet har en høj samfundsøkonomisk forrentning og en af de højeste tilbagebetalingsrater blandt danske infrastrukturprojekter
  • VVM-redegørelsen forelå allerede i 2011
  • Den vestlige linjeføring over Egholm er fastlagt i en trafikpolitisk aftale blandt Folketingets trafikordførere i juni 2014.
Den  tredje Limfjordsforbindelse er også hovedprioriteringen i den fælles  nordjyske mobilitetsstrategi, hvor der er politisk fodslag om, at det er statens ansvar at sikre tilstrækkelig kapacitet og sikkerhed på vejnettet over Limfjorden.

Dermed er det også statens opgave at finansiere en tredje Limfjordsforbindelse.

For det første, fordi det er en national opgave at sikre den vitale danske infrastruktur. Den  tredje Limfjordsforbindelse er ikke kun et  nordjysk spørgsmål. Investeringen skal sikre vækst, udvikling og sammenhængskraft i hele landet, og forbindelsen er også et afgørende led i den internationale transportkorridor.

For det andet, fordi  Nordjylland udgør en væsentlig del af rygraden i Produktions-Danmark og gerne vil bidrage til at skabe yderligere udvikling og velfærd til gavn for den danske befolkning. Dette forudsætter gode rammevilkår, der kan give de  nordjyske virksomheder lige konkurrencevilkår.

For det tredje, fordi  Nordjylland ikke skal stilles anderledes eller ringere end andre landsdele, og en manglende national prioritering vil hæmme udvikling og velfærd for mere end 10 pct. af den danske befolkning.

Vi har i politisk regi tidligere drøftet mulighederne for delvis brugerbetaling. Vi har imidlertid den klare holdning, at dette ikke er relevant, så længe det ikke er udtryk for et generelt udbredt princip for finansiering af infrastrukturprojekter i Danmark. På bestyrelsesmødet i  Business Region North Denmark har vi igen fredag 21. september drøftet emnet, og bestyrelsen opfordrer vi alle  nordjyske aktører til at holde fast og arbejde for det fælles mål. Det, vi mindst af alt har brug for lige nu, er, at vi  nordjyder selv bidrager til en oplevelse af  nordjysk uenighed om selve projektet.

Når det i Aalborg, via en alliance mellem byråd, erhvervsliv og fagbevægelsen, har været muligt at omprioritere indtægter fra dækningsafgiften m.m. på 30 mio. kr. årligt i de næste 20 år, som en markant medfinansiering af den statslige investering, så skal det ses som et ekstraordinært bidrag til en nødvendig politisk beslutning.

Opfordringen herfra er, at vi sammen arbejder på at sikre, at den fornuftige investering bliver en topprioritering i den kommende nationale masterplan for statslige infrastrukturprojekter.

Vi har en god sag. Der er øget erkendelse af flaskehalsproblemerne ved Limfjorden. Det økonomiske råderum i de statslige finanser vil være til stede i de kommende år. Den  nordjyske strategi er at få prioriteringen med i masterplanen som et vitalt nationalt infrastrukturprojekt, der skal realiseres snarest muligt. Det er en mærkesag for BRN.

Det opfordrer vi de  nordjyske aktører til at bakke op om - frem for isoleret at markere forskellige særstandpunkter omkring finansieringsdelen.