background

3. Limfjordsforbindelse i fokus til Nordjysk Åbningsdebat

Når ErhvervNorddanmark for sidste gang inden folketingsvalget samler de nordjyske folketingsmedlemmer til åbningsdebat den 24. september 2018, vil den 3. Limfjordsforbindelse givetvis komme i fokus.

Det sker efter at Aalborg Kommune, Dansk Industri og LO i Aalborg m.fl. for nyligt har dannet fælles front og tilbudt staten 600 millioner kroner som medfinansiering til etablering af den nye forbindelse over Limfjorden. Behovet er så presserende, at der ifølge aftalens parter må tages ekstraordinære midler i brug.

Sammenhæng mellem mobilitet og kvalificeret arbejdskraft
Udover det økonomiske bidrag til 3. Limfjordsforbindelse indeholder aftalen også fælles målsætninger om bl.a. bedre rammevilkår for erhvervslivet og adgang til kvalificeret arbejdskraft. Punkterne i aftalen er nemlig indbyrdes afhængige, idet en forbedret infrastruktur forventes at medføre nye investeringer, øget mobilitet og arbejdskraftudbud samt øget vækst i de nordjyske virksomheder.

I Aalborg Byråd er det 28 ud af 31 medlemmer, der foreløbig har tilsluttet sig aftalen, som vil indgå som en del af efterårets politiske forhandlinger omkring et budgetforlig for 2019.

Læs mere om aftalen om medfinansiering af 3. Limfjordsforbindelse

Deltag i Nordjysk Åbningsdebat
Nordjysk Åbningsdebat afholdes mandag den 24. september 2018 kl. 13.30-16.30. Debatten finder traditionen tro sted på Nordjyske Medier, Kuppelsalen, Langagervej 1, 9220 Aalborg Ø.

De nordjyske folketingsmedlemmer bliver først spurgt, hvad de har tænkt sig at gøre for Nordjylland inden valget. Derefter bliver der i mindre grupper skarpt på tre temaer, hvoraf det ene er ”Den tredje Limfjordsforbindelse - kommer den, hvis en eller flere kommuner åbner for kassen?”

Deltagelse i arrangementet er gratis, men kræver tilmelding hos Erhverv Norddanmark på www.erhvervnorddanmark.dk senest den 20. september kl. 12.00.