background

Sårbarhed er en trussel for Nordjyllands udvikling

De små og hyppige uheld ved krydsningen af Limfjorden ved Aalborg giver daglige gener og svækker tilliden til fremkommeligheden i Nordjylland. Men større uheld truer selve sammenhængskraften i regionen både trafikalt, erhvervsmæssigt og socialt. Den samlede sårbarhed betyder, at en 3. Limfjordsforbindelse bør besluttes nu.

Limfjordsforbindelserne er grundlæggende forudsætninger for en effektiv sammenhæng mellem by- og landsdele. Det er vitalt, at der ikke sker større uheld ved Limfjordsforbindelserne, som forhindrer trafikken ved Aalborg i at blive afviklet effektivt. Større uheld vil det have alvorlige konsekvenser for Aalborgs og Nordjyllands tiltrækningskraft, fastholdelseskraft, sammenhængskraft og udvikling.

Sårbarhedsvurdering tegner dystert billede

En ny sårbarhedsvurdering af de eksisterende forbindelser over Limfjorden ved Aalborg slår fast, at der på flere områder tegner sig et dystert billede for både borgere, erhvervsliv og samfund, hvis ikke der skabes større robusthed i vejnettet.

Udover generne ved de daglige forsinkelser vil de enkelte hændelser også have langtrækkende betydning for:

Mobilitet og bosætning: Bosætningsmønstret kan blive påvirket og det kan koste indbyggere nordenfjords.

Havne, godstransport og anden erhvervskørsel: Især de nordenfjords havne er i høj grad afhængige af transportforbindelserne over Limfjorden. 

Aalborg Lufthavn: En stor del af oplandet ligger syd for Limfjorden og afbrydelse eller forringelse af forbindelserne vil have alvorlige konsekvenser. 

Virksomheder og erhvervsudvikling: Vanskeligere pendling for medarbejdere samt omkostninger med godstransportens forsinkelser og omvejskørsel. 

Turisme og handelsliv: Forlænget eller usikker rejsetid vil have en negativ indflydelse, og ultimativt betyde at turister fravælger Jylland og Aalborg. 

Sygehuse og akutberedskab: Trafikafbrydelser vil gå ud over serviceniveauet. Trafikproblemer ved krydsning af fjorden vil derfor have fatale følger, såfremt der ikke findes alternative forbindelser.

Selvforstærkende effekt

Konsulenthuset Rambøll, som har lavet sårbarhedsvurderingen, konkluderer, at det mest bekymrende er, at der er tale om en selvforstærkende kæde af konsekvenser, som skyldes den negative effekt på såvel jobudbud, erhvervsudvikling og virksomhedernes konkurrencekraft. 

Og så er der tiden. Selv i tilfælde af at en beslutning om realisering af en 3. Limfjordsforbindelse træffes inden for det næste års tid, vil der gå op mod 10 år inden forbindelsen kan åbnes. I denne periode vil selv en stagnerende trafikvækst forøge konsekvenserne, og tiden det vil tage at genoprette det tabte vil vokse. 

- Vi havde brug for at få sat nogle ord på konsekvenser for borgere og virksomheder og det har vi fået med denne rapport. Jeg er blevet bestyrket i, at det kun kan gå for langsomt med beslutning om og etablering af den 3. Limfjordsforbindelse, siger regionsrådsformand Ulla Astman, som også er formand for komiteen 3. Limfjordsforbindelse.nu. 

- Vi ved, at kapaciteten er opbrugt på begge Limfjordskrydsninger ved Aalborg. Men trafiktallene fortsætter med at stige, og jo tættere trafik, jo flere uheld. Jeg er sikker på at der bliver tænkt grundigt over, hvordan de ansvarlige myndigheder bedst håndterer situationer med de nuværende forbindelser selvom der fx mangler nødspor i tunnelen. Men det er en 3. Limfjordsforbindelse som vil gøre den store forskel og sikre den robusthed og forsyningssikkerhed, som også nordjyderne har krav på. Det vil tage mange år at anlægge den 3. Limfjordsforbindelse, så der er ingen tid at spilde – vi skal i gang nu, siger Ulla Astman.

Yderligere informationer:

Sårbarhedsvurderingen af de eksisterende forbindelser over Limfjorden ved Aalborg er udarbejdet af konsulenthuset Rambøll.

Hent resume af rapport

Hent komplet rapport