background
article image


Konferenceprogram 2. september


 
Støttekonference for 3. Limfjordsforbindelse over Egholm
i Aalborg Lufthavn d. 2. september

15.00: Ankomst og kaffe
15.30: Velkomst
Ulla Astman, regionsrådsformand og formand for komiteen ”3. Limfjordsforbindelse.nu”

15.45: Behovet for en langsigtet løsning – trafiktal, Nordjyllands udviklingsmuligheder mv.
Jens Egdal, direktør Transport, Vest, Rambøll
 
16.10: Forbindelse over Egholm til gavn for erhverv, turisme og bosætning
Mogens Gade, borgmester, Jammerbugt Kommune

16.25 Pause

16.35: Nordjylland har brug for 3. Limfjordsforbindelse over Egholm
Richard Fynbo, fmd. DI Vendsyssel, Adm. Direktør Fynbo Foods
Gert Balling, direktør Fjord Line Danmark
Jens Neustrup Simonsen, landsformand Business Danmark
Anna Kirsten Olesen, fmd. LO Aalborg – Jammerbugt – Rebild
Peter Høy, fabrikschef Martin Professional

17.10: Indlæg fra Folketingets Transportudvalg
Orla Hav (S), medl. af Folketingets Transportudvalg
Kristian Pihl Lorentzen (V), Trafikordfører og medl. af Transportudvalget

17.45 Underskrivelse af støtteerklæring
 
Afrunding
Mariann Nørgaard, rådmand, Aalborg Kommune
 
Sandwich
 
Ordstyrer er Søren Svendsen, direktør, Aalborg Lufthavn
 
Du tilmelder dig på forsiden af hjemmesiden (www. 3limfjordsforbindelse.nu)
Tilmeldingen skal ske senest fredag den 30. august kl. 12.