background

Sæt jer sammen og kom i gear

Synspunkt af Steen Royberg, partner hos Nybolig Erhverv Aalborg og formand i Erhverv Norddanmark.

Der er stærkt brug for handling, når det gælder den fortsatte udvikling af Nordjyllands infrastruktur.

Derfor glæder vi os i Erhverv Norddanmark over, at Thomas Kastrup-Larsen ved vores nytårskur med Aalborgs borgmester på det kraftigste understregede, at han vil bruge megen tid og energi på at få Folketinget til at træffe beslutning om anlæg af 3. Limfjordsforbindelse.

Nogle mener, at en ny forbindelse over fjorden er overflødig. Men ser man på tre faktuelle forhold, står det klart, at behovet er både reelt og presserende:

1. Limfjordstunnelen når sin maksimale kapacitet senest i år. Og Vejdirektoratet har konstateret, at tunnelen synker, hvilket giver sætningsskader og vandindtrængning og forkorter dens levetid. I april 2017 oplyste direktoratet, at man ville nedsætte en gruppe af nationale og internationale eksperter inden for beton- og tunnelteknologi, geologi og fundering for at ”drøfte og udvikle løsninger på, hvordan man kan stabilisere fundamentet under tunnelen”.

Planen var, at gruppen skulle mødes første gang i august-september 2017 og afslutte sit arbejde primo 2018. Endnu er intet sluppet ud – vi venter med spænding på resultatet. I øvrigt kunne man i december 2017 i Nordjyske Stiftstidende læse, at Vejdirektoratet mener, at tunnelen i sin nuværende tilstand har ”30 års levetid tilbage, hvis den ellers bliver løbende vedligeholdt.” Kan nogen blandt nordjyske virksomheder forestille sig et velfungerende erhvervsliv med en tunnel taget ud til reparation i flere år?

2. Den maksimale kapacitet på Limfjordsbroen er for længst nået. I den sammenhæng er det bekymrende, at man i Nordjyske i maj 2017 kunne læse, at Vejdirektoratet har skiftet strategi med hensyn til broens vedligeholdelse: Hvor man før skiftede elementer i god tid, inden levetiden var brugt op, venter man nu til restlevetiden er udnyttet. Her i landet bygger vi typisk, så en bro kan blive 100 år. Limfjordsbroen er fra 1933, så her er det kritiske år altså 2033.

3. Vejdirektoratet har netop oplyst, at den samlede samfundsøkonomiske omkostning ved at udskyde 3. Limfjordsforbindelse fra 2020 til 2030 vil være cirka 900 mio. kr. Og uanset hvordan vi vender og drejer det: Der kommer til at gå omkring 10 år fra Folketingets anlægslov til færdigt byggeri. Så: Omkring 2048 løber tiden ud fra Limfjordstunnelen. I 2033 når Limfjordsbroen de 100 år. Og i 2028 kan vi have 3. Limfjordsforbindelse på plads, hvis vi kommer i gang nu.

Folkevalgte på Christiansborg og nordjyske borgmestre uanset partifarve: Stå nu sammen og forlang nordjysk udvikling i stedet for afvikling. Regionens erhvervsliv fortjener og forventer handling. Kom i gear og lad os få den anlægslov på plads.