background

Ny undersøgelse af kapacitetsforhold ved Limfjordstunnelen

Med udgangspunkt i de konstaterede sætningsproblemer i Limfjordstunnelen, hvor tunnelkonstruktionen synker få centimeter hvert år, har Region Nordjylland bedt COWI komme med et skøn over, hvor stor en del af spidstimetrafikken, som må flyttes væk fra tunnelen, hvis det bliver nødvendigt at lukke og renovere et tunnelrør i en længere periode.

Læs COWIs undersøgelse og resultater her