background

3. Limfjordsforbindelse styrker europæisk transportkorridor


Synspunkt af Rasmus Prehn (S), folketingsmedlem og transportordfører; Arne Boelt (S), borgmester i Hjørring.


Torsdag den 24. august deltog vi i en den norske nationale havnekonference i Kristiansand. Her var der selvsagt mange bolde i luften, og der blev berørt adskillige problemstillinger. Men med vores deltagelse fra dansk side kom der også ekstra fokus på, hvordan Danmark gør sig selv mere attraktiv som transportkorridor for norske distributører. Hirtshals Havn og mange danske virksomheder har en betydelig interesse i, at der ikke alene er en god og sikker forbindelse til vore norske venner, men også i at der er den bedst tænkelige transportkorridor ned igennem Jylland og videre ud i Europa. Samme interesse gælder i øvrigt også for havnene i Skagen, Frederikshavn, Aalborg og formentlig flere andre steder.

Udbygger og langtidssikrer vi den jyske transportkorridor med en ny limfjordsforbindelse og en udbygning af E45 motorvejen samt på sigt anlæg af en helt ny hærvejsmotorvej, vil det styrke vore virksomheder kolossalt. Ligesom det vil tiltrække langt flere kunder til Hirtshals Havn mfl. Virksomheder vil i langt højere grad være interesseret i at etablere sig eller i at udbygge i Nordjylland. Det vil betyde meget i forhold til at kunne tiltrække den nødvendige arbejdskraft samt ikke mindst nye og flere turister. Fordelene ved at udbygge den jyske transportkorridor står i kø, og det har de også et skarpt blik for i Norge, som vi oplevede det på konferencen.

I Norge kender de nemlig ligesom os nordjyder fordelen ved en stærkere infrastruktur. Helt ligesom de på samme måde som os har blik for, hvor enormt skadeligt det kan være, hvis vi ikke udviser rettidig omhu og udbygger infrastrukturen i takt med, at behovene opstår.

Rædselsscenariet er jo et nedbrud i den eksisterende limfjordstunnel. Det kan være forårsaget af almindeligt slid. Her ved vi jo kun alt, alt for godt, at den seneste prognose på tunnelens holdbarhed fra transportministerens side ikke var for lovende. Men et nedbrud kan jo også forårsages af et voldsomt uheld med eksplosion, eller – Gud forbyde det –  et terrorangreb.

Står vi i en situation, hvor den nuværende limfjordsforbindelse kun fungerer på halv kraft eller lukkes helt ned, vil hele Nordjylland ende i et sandt trafikalt ragnarok. I en sådan situation skal der ikke meget fantasi til at forestille sig, at mange rederier hurtigt vil finde andre og sydligere havne at sejle til. Det vil have voldsomt negative omkostninger for nordjyske havne og virksomheder. Men også norske havne som Kristiansand og Larvik er opmærksom på denne ikke ubetydelige fare. Derfor er vore norske venner enige med os i, at udbygningen af den jyske transportkorridor skal allerøverst på listen over kommende danske infrastrukturprojekter.

Efter konferencen har vi besluttet os for at prøve at stå i spidsen for en norsk-dansk alliance i arbejdet for en stærkere transportkorridor. En alliance der også kan udbygges med vores venner i Nordtyskland, hvor vi har interesse i at udbygge Rader Hochbrücke med meget mere.

I fremtiden bør vore lande arbejde mere på tværs for at sikre den optimale udbygning og koordination af vores transport.