background

Der skal handles - nu

Synspunkt af Jens Neustrup Simonsen, landsformand i Business Danmark og medlem af Komiteen for 3. Limfjordsforbindelse.NU.

God infrastruktur er en nødvendighed for at skabe optimal vækst i samfundet - det tror jeg ikke kommer som nogen stor overraskelse for nogen. Aalborg har med sin centrale geografi altid været et trafikalt knudepunkt, og har i den forbindelse haft stor betydning for væksten i hele Nordjylland. Historisk set var geografien og muligheden for anløb af skibe begyndelsen til Aalborgs og Regionens vækst. Herefter kom jernbanedriften, hvor igen Aalborg blev et centralt knudepunkt, herefter kom lufthavnen og sidst men ikke mindst motorvejen, der siden hen er blevet forlænget til både Frederikshavn og Hirtshals til gavn for samhandlen og transporten til og fra havnene. Vi kan glæde os over, at både havnene i hele regionen og lufthavnen udvikler sig konstant, men de transportmæssige problemer på motorvejsnettet og fjordkrydsningen er blevet et kæmpe problem.

Jens Neustrup Simonsen I Danmark er der de sidste 30 år investeret klogt i vores infrastruktur. Motorvejsnettet er med til, at vi har et sammenhængende og bidragende samfund.

Danmark er kommet godt igennem finanskrisen, og der skabes i nærheden af 30.000 job om året, hvilket betyder, at vi i 2018 må forvente fuld beskæftigelse igen.

Antallet af arbejdspladser stiger i Nordjylland. Den positive udvikling sker særligt inden for industri, handel, transport, bygge og anlæg. Her er væksten i Nordjylland større end i resten af landet.

Havnene genererer i øjeblikket jobs til knap 20.000 mennesker – og i takt med investeringer i nye havneaktiviteter vil flere komme til.

I regeringens 2025-plan er der afsat 22 mia. kr. til udviklingen af infrastrukturen. Dansk erhvervsliv har brug for en infrastruktur i verdensklasse, der gør det mere attraktivt at drive virksomhed i og ud af Danmark. Nordjylland har derfor akut behov for etablering af Den 3. Limfjordsforbindelse, hvis vi skal have det optimale ud af mulighederne.

I dag passerer godt 111.000 biler dagligt Limfjorden – 80.000 via Limfjordstunnelen. Limfjordsbroen har for flere år siden nået sin kapacitetsgrænse på godt 31.000 biler, og Limfjordstunnelen nåede sidste år sin kapacitetsgrænse... uden politisk handling!

Trafikanternes daglige ventetid for at komme frem og tilbage over Limfjorden udgør en tabt samfundsmæssig værdi på omkring 315 millioner kr.

Vi er naturligvis bekendt med, at man også andre steder i Danmark har behov for bedre infrastruktur, og at fremkommelighedsproblemerne ligeledes er store i byer som Aarhus og København. Men forskellen er, at de to byer ikke har umiddelbare løsninger på problemet – det har Nordjylland. Linjeføringen er blevet fastlagt, der er regionalt politisk opbakning og såvel erhvervsliv som fagforeningerne bakker fuld op.

Der skal handles nu. Vi mangler, at politikerne vedtager anlægsloven for etablering af Den 3. Limfjordsforbindelse Vest om Aalborg.