background
article image


3. Limfjordsforbindelse er en god investering

Synspunkt af Mogens Gade, formand for KKR Nordjylland, borgmester (V) i Jammerbugt Kommune og medlem af Komiteen for 3. Limfjordsforbindelse.NU.

Blandt store Statslige infrastrukturinvesteringer er den tredje Vestlige Limfjordsforbindelse en af dem, der giver størst forrentning af investeringen.

Vi har brug for en 3. Limfjordsforbindelse nu. Det er vigtigt for hele Nordjylland - derfor oplever vi også opbakning fra arbejdsmarkedets forskellige spillere - fra 11 Kommunalbestyrelser fra Regionsrådet og fra Kommunernes Kontaktråd - et kraftigt signal til landets beslutningstagere.

Kapaciteten er opbrugt, linjeføringen er fastlagt og opkøb af jord er i fuld gang - nu skal vi så videre med anlægslov og finansiering.

Kapaciteten for såvel tunnellen som Limfjordsbroen er opbrugt - og prognoserne forudser at trafikken vil stige yderligere - og imens sætter vejdirektoratet og toneangivende politikere kikkerten for det blinde øje - fremfor at se realiteterne i øjnene og få vedtaget anlægsloven og en plan for finansieringen.

Nordjylland er sårbart - vi kan ikke måle os med kø og ventetid i andre dele af landet - men grundet manglen på alternativer ved krydsningen af Limfjorden er trafikken i Nordjylland sårbar - F.eks. når det gælder livsvigtige hændelser, hvor sekunder og minutter er afgørende for en lykkelig afslutning.

Tænk hvilke konsekvenser det vil få - når en nødvendig reparation af Tunnelen skal foretages - uden at en tredje forbindelse er anlagt.

Nordjysk udvikling og fortsatte investeringer kræver sikkerhed for at varer og personer kan passere Limfjorden og nå frem til tiden.

Tiden er kommet til at foretage en både nødvendig og fornuftig investering for en hel region.