background
article image


3. Limfjordsforbindelse i fokus på debatmøde

Vi nærmer os 2-års dagen for Folketingsvalget i 2015, og i den anledning havde Erhverv Norddanmark den 17. marts indbudt de to nordjyske folketingsmedlemmer, gruppeformand Søren Gade (V) og transportordfører Rasmus Prehn (S) til at gøre status og medvirke i en debat om bl.a. infrastruktur, erhvervsudvikling og udflytning af statslige arbejdspladser.

3. Limfjordsforbindelse fik en markant rolle i debatten, da begge politikerne understregede, at den nye forbindelse er prioritet nr. 1. Der er et projekt, som er af stor betydning for Aalborg, Nordjylland og hele transportkorridoren gennem Jylland.

Der er enighed om linjeføringen, men hvordan kommer vi så videre med at få 3. Limfjordsforbindelse prioriteret, når der skal indgås trafikforlig? Her kom debatten omkring forskellige modeller for bidrag fra brugerbetaling, etapeopdeling, trængsel og Limfjordstunnelens holdbarhed. Begge slog fast, at det er vigtigt at være enige i Nordjylland, når vi kommer til Folketinget. Er vi ikke enige bliver vi parkeret på et sidespor.

Budskabet fra Rasmus Prehn og Søren Gade var også, at det er af stor betydning, at vi fra nordjysk side ikke blot fokuserer på trængslen i myldretiden, men at vi slår på den sårbarhed der ligger i, at der ikke er alternativer til Limfjordstunnelen.