background

Besøg hos ministeren

Stort set samtidig med, at Ole Birk Olesen (Liberal Alliance) tiltrådte i november sin nye post som Transport-, Bygnings- og Boligminister viste Vejdirektoratets målinger, at kapacitetsgrænsen for trafik i Limfjordstunnelen var overskredet.

Det medførte en række spørgsmål til ministeren i folketingssalen, men også et brev fra formanden for Komiteen 3. Limfjordsforbindelse.nu, regionsrådsformand Ulla Astman, der inviterede til et møde.

Mødet blev afholdt hos i ministeren den 9. februar. Her deltog Ulla Astman sammen med formanden for de nordjyske kommuner, Mogens Gade, borgmester i Jammerbugt Kommune. Det var vigtigt for repræsentanterne for komiteen, at ministeren blev klædt godt på til kommende forhandlinger om infrastrukturinvesteringer og deres finansiering.  Det skete med afsæt i 3 nøglebudskaber til ministeren:
 
  • Begge fjordkrydsninger har nået deres kapacitetsgrænse og trafikken vil fortsætte med at stige. Derfor er det nødvendigt at komme videre med etablering af 3. Limfjordsforbindelse.
  • Det indgår i regeringsgrundlaget at regeringen ønsker at gennemføre flere samfundsøkonomisk fornuftige investeringer i infrastruktur: 3. Limfjordsforbindelse er en god investering og er med i top, når det gælder forrentning.
  • Trafikken i Nordjylland er meget sårbar. Virksomheder og havnene i Vendsyssel er helt afhængige af pålidelige forbindelser over Limfjorden.
Se nøglebudskaberne på nyt faktaark om 3. Limfjordsforbindelse