background

Ny måling tegner dystert billede af trafikken i Limfjordstunnelen

Med den støt stigende trafik på motorvejen omkring Aalborg var det kun et spørgsmål om tid, inden antallet af biler i Limfjordstunnelen ville passere den maksimale kapacitetsgrænse. Nu er det sket, viser en ny måling.
 
Vejdirektoratet offentliggør løbende de foreløbige trafiktal for 2016, og de seneste viser, at 80.106 biler i døgnet nu kører gennem Limfjordstunnelen på hverdage. Dermed er grænsen for kritisk trængsel i tunnelen på 80.000 biler per hverdagsdøgn overskredet.
 
Formand for komiteen 3. Limfjordsforbindelse.nu, regionsrådsformand Ulla Astman ser med alvor på de nye tal:
 
- Vi har længe gået og sagt, at det kun var et spørgsmål om tid, før det ville ske. Og nu kan vi så konstatere, at kapacitetsgrænsen i tunnelen for første gang er overskredet. Det er alvorligt, og jeg har allerede kontaktet den nye transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen og inviteret ham til Nordjylland, for det er afgørende for landsdelens fortsatte udvikling, at vi nu får skred i sagerne, siger Ulla Astman.

Nordjylland har ventet længe nok

Med de nye trafiktal har begge limfjordskrydsninger ved Aalborg passeret deres kapacitetsgrænser, for det er flere år siden, at Limfjordsbroen passerede sin grænse på 31.000 biler per hverdagsdøgn.
 
I det netop offentliggjorte regeringsgrundlag anfører den nye regering, at den ønsker at gennemføre flere samfundsøkonomisk fornuftige investeringer i bedre infrastruktur. Men 3. Limfjordsforbindelse er ikke et af de eksempler, som er fremhævet i regeringsgrundlaget.
 
Regionsrådsformand Ulla Astman har derfor understreget over for ministeren, at nordjyderne har ventet længe nok:
 
- 3. Limfjordsforbindelse er forrentningsmæssigt blandt landets bedste investeringer. Vi har en gennemført VVM, og der ligger allerede en beslutning omkring linjeføring. Vi ved, at det tager 6-8 år at bygge en ny forbindelse, så vores budskab er klart: Vedtag en anlægslov og afsæt statslige midler til at komme i gang med etableringen, siger Ulla Astman.