background

Vision

Komitéen for en 3. Limfjordsforbindelse.nu vil have vedtaget en anlægslov i Folketinget, der tilsiger en ny Limfjordsforbindelse over Egholm. 

Den overordnede vision for arbejdet er:
  • Et Nordjylland, der hænger sammen og kan udvikle sig på begge sider af Limfjorden.

  • Et Nordjylland, der kan vækste som Danmarks port til Norden.

Virksomhederne skal være konkurrencedygtige med transport af gods og medarbejdere. Det vil skabe arbejdspladser, og det vil betyde, at Nordjylland kan udnytte sin position som porten til Norden og det nordatlantiske område.

Nordjyderne skal hurtigt og fleksibelt kunne bevæge sig over Limfjorden for at kunne udvikle Nordjylland.

Den overordnede mission for arbejdet er:
  • Vi vil have en 3. Limfjordsforbindelse over Egholm sikret ved en anlægslov i Folketinget.

  • Projektet skal efterfølgende prioriteres i konkurrence med andre vejprojekter.

Nyhedsoversigt
Nyhedsarkiv
 

3. Limfjordsforbindelse - en sikker investering Hent faktaark om 3. Limfjordsforbindelse og de gode argumenter om sårbarhed, kapacitet og forrentning.