background

Afgørende med god infrastruktur for Nordjyllands udvikling

For at skabe vækst og erhvervsudvikling i Nordjylland er det en afgørende forudsætning at regionen hænger sammen på tværs af Limfjorden. Dels for at forbinde Vendsyssel og Himmerland, dels for at forbinde hele regionen med resten af Danmark og dermed kunne fungere som en port til Norden. Allerede nu er der trængselsproblemer over Limfjorden. Det er derfor rettidig omhu allerede nu at planlægge anlægget for en 3. Limfjordsforbindelse via Egholm. Det vil kunne sikre, at borgere, virksomheder, havne og lufthavn kan gro og skabe udvikling.

Det er baggrunden for at folkevalgte og erhvervsfolk i den nordjyske region har taget initiativ til at sætte sig sammen og arbejde for at sikre Nordjyllands interesser og påvirke Folketinget til i første omgang at vedtage en anlægslov for en Limfjordsforbindelse via Egholm.

Nordjylland skal udnytte sin position som porten til Norden og det nordatlantiske område. Det skal være muligt for borgerne at have en sammenhængende hverdag, hvor de er mobile på en klimavenlig måde, og hvor de hurtigt og komfortabelt kan komme mellem bolig og arbejde eller uddannelse. Virksomhederne skal være konkurrencedygtige med transport af gods og medarbejdere.

Nordjylland er fortsat Danmarks og kontinentets vigtigste adgang til og fra Vestskandinavien og det nordatlantiske område med Færøerne, Island og Grønland. De store mængder af gods, fisk og passagerer, der passerer gennem de nordjyske havne, spiller en afgørende rolle for nordjysk vækst og udvikling. Samtidig er havnene med til at skabe erhvervsudvikling gennem aktiviteter inden for fx offshore, maritim service og energi.

Aalborg Lufthavn har afgørende betydning og potentiale for erhvervslivet i hele Nordjylland, fordi den sikrer, at det er nemt at rejse mellem regionen og København samt europæiske og globale destinationer. Det er vigtigt for mobiliteten og den samlede rejsetid, at gode adgangsveje sikrer en let transport til og fra lufthavnen. De seneste år er lufthavnen vokset markant og er Danmarks 3. største lufthavn. Uden en lufthavn ville erhvervs- og konferenceturisme, viden virksomheder og Aalborg Universitet ikke kunne spille den rolle, de gør i dag.

Hvis Nordjylland med sine muligheder og udfordringer skal udvikle sig på linje med resten af Danmark er det afgørende, at en 3. Limfjordsforbindelse via Egholm snarest besluttes, så der kan planlægges og udvikles herefter.
Nyhedsoversigt
Nyhedsarkiv
 

3. Limfjordsforbindelse - en sikker investering Hent faktaark om 3. Limfjordsforbindelse og de gode argumenter om sårbarhed, kapacitet og forrentning.