background

Egholmlinjen: Den bedste løsning for Nordjylland

Debatindlæg af Ulla Astman, regionsrådsformand i Region Nordjylland og formand for Komiteen for en 3. Limfjordsforbindelse.

I et debatindlæg fra den 23. marts undrer tidligere trafikforsker Anker Lohmann-Hansen sig over, at Region Nordjylland støtter en 3. Limfjordsforbindelse over Egholm, og han stiller spørgsmål ved Regionsrådets opmærksomhed på tilgængeligheden til det nye Aalborg Universitetshospital i Aalborg Øst.

Hertil må jeg sige, at Region Nordjylland støtter Egholmforbindelsen, fordi det samlet set er den bedste løsning for Nordjylland! Derudover er det vigtigt, at det er nu vi får en beslutning med anlægslov og finansiering.

Det nye Aalborg Universitetshospital i Aalborg Øst, som vi forventer at tage i brug i andet halvår af 2022, er indregnet i Vejdirektoratets trafikmodel, og jeg kan forsikre, at vi er meget opmærksomme på tilgængeligheden. Der er sket en betydelig opgradering af vejnettet omkring hospitalet. Her kan jeg ikke lade være med at nævne, at vi selvfølgelig også er meget fokuserede på at få en attraktiv betjening med kollektiv trafik, hvor den nye PlusBus i Aalborg kommer til at køre direkte til døren.

Anker Lohmann-Hansen konkluderer i sit debatindlæg, at en Egholmforbindelse ikke vil stoppe tilbagegang i befolkningen i kommunerne Hjørring og Frederikshavn. Der er ingen af dem, jeg taler med om det her emne, som tror på, at en trafikforbindelse alene løser alle udfordringer. Det er der ingen trafikforbindelser, der gør. Men gode transportmuligheder er en meget vigtig forudsætning for at kommuner, virksomheder og lokale kræfter kan skabe attraktiv bosætning og udvikling i arbejdspladser, turisme mv.

Vi ved, at mange virksomheder nord for Limfjorden har holdt igen med udvidelser og investeringer, fordi der ikke har været sikkerhed for en løsning ved fjordkrydsningen. Det er på tide, at Folketinget nu skaber den sikkerhed ved at beslutte Egholmforbindelsen, når der skal forhandles et langsigtet forlig om infrastruktur og mobilitet her i foråret.

Et andet aspekt, som  Anker Lohmann-Hansen tager op, er tidsgevinsterne, og han udråber Frederikshavn som ”den store taber”, når det handler om tidsgevinster ved en Egholmforbindelse. Det er godt at spare tid i trafikken for virksomheder, der har varer på vej til kunder, pendlere på vej til og fra arbejde og mange flere. Derfor er tidsgevinster også en vigtig del, når Vejdirektoratet udregner samfundsøkonomi.

Men her er jeg nødt til at slå fast, at det er skudt helt ved siden af at tale om ”tabere” ved en opgørelse af tidsgevinster. Hele Nordjylland vinder på at få reduceret den sårbarhed, der er ved krydsning af Limfjorden ved Aalborg. Lad mig bare stramme den til at hele Danmark vinder ved at vi får skabt transportmæssig sikkerhed for borgere og virksomheder nord for fjorden.

En 3. Limfjordsforbindelse over Egholm er helt central for at skabe en større robusthed i trafikken over fjorden. Her er en ny forbindelse vest om Aalborg en bedre løsning end en løsning i øst. Det er Vejdirektoratets konklusion, og det er der også stor enighed om mellem erhvervsliv, fagbevægelse, kommuner og region. Lykkes nogen med at spille forskellige egne af Nordjylland ud mod hinanden, er der kun ét sikkert udfald: Nordjylland taber!

Et stort flertal landspolitisk, regionalt og lokalt i Nordjylland har peget på en Egholmlinje som den rigtige løsning, og det skal vi holde fast ved.