background

Se på fordele og muligheder ved Egholm-linjen

Debatindlæg af Svend Tøfting, civilingeniør.

Vi har nu i 50 år drøftet placering af 3. Limfjordsforbindelse med et meget omfattende planlægningsarbejde.

Der har alene i dette årtusinde været gennemført fire VVM-undersøgelser med mange alternativer.

Vi startede i 2003 med en VVM med fem alternativer. Tre motorvejsforbindelser - en paralleltunnel, Lindholm-linjen og Egholm-linjen samt to landevejsforbindelser i Lindholmlinien og Egholm-linjen.

Den blev i 2006 underkendt af Naturklagenævnet. Det var ikke bevist, at en bestemt type padder ikke fandtes på Egholm.

VVM-processen blev herefter gennemført igen for de tre motorvejsalternativer, men Nordjyllands Amt nåede ikke at færdiggøre arbejdet, før amterne blev nedlagt, og Region Nordjylland opstod 1. januar 2006, Vejdirektoratet færdiggjorde arbejdet i en VVM i 2011, og Vejdirektoratet anbefalede her en Egholm-linje.

Politikernes konklusionen i region og kommuner blev da også, som det blev i de to første tilfælde at den bedste løsning er en vestlig motorvej over Egholm.

Det blev herefter i 2014 besluttet af et stort flertal i Folketinget, at løsningen skulle være en Egholm-linje og der blev igangsat opkøb af ejendomme for 50 mio. kr. i denne linjeføring.

Vejdirektoratet har nu opdateret VVM fra 2011, men henblik på at kunne gennemføre Egholm-linjen.

Og modstanderne er igen på banen og vil også have undersøgt paralleltunnelen igen.

Den blev bl.a. fravalgt på grund af en meget lav samfundsmæssig forrentning, og der er ikke sket noget siden 2011, der tilsiger, at den vil blive bedre.

Jeg har godt forstå, at beboerne på Egholm er imod løsningen.

Egholm vil miste noget af den rekreative værdi, men at påstå, at motorvejen vil ødelægge naturen på Egholm passer ikke.

Motorvejen forløber bortset fra 50 meter strandeng i begge sider på ren landbrugsjord og med stor afstand til de følsomme naturområder på den vestlige del af øen.

Det bekræftes også i den foreliggende opdaterede VVM. Jeg har ikke kendskab til et vejprojekt herhjemme, som er så godt undersøgt, og hvor der har været så meget dialog med borgerne. Den demokratiske proces har været overvældende.

Og uanset om du fortsat er modstander af en Egholm-linje, så bør vi alle respektere den foreliggende beslutning, som et meget stort politisk flertal i Folketinget, regionalt og i kommunerne har taget, efter denne omfattende demokratiske proces.

Politikerne har i deres beslutning besluttet, at en Egholmlinje er den bedste løsning for Nordjylland og på de trafikale udfordringer, vi har i Nordjylland.

Og jeg synes, at vi i debatten fokuserer for meget på Egholm og ikke på de fordele og muligheder, en Egholm-linje giver.

Aalborg kommune kan bl.a. neddrosle biltrafikken gennem Aalborg og f.eks. prioritere næste etape af udbygningen af den kollektive trafik f.eks. med busspor på Limfjordsbroen - som jeg i øvrigt er sikker på modstanderne af Egholm-linjen også bifalder.

Og en vestlig løsning giver også mulighed for at flytte den langsigtede udvikling mod vest omkring Svenstrup/City Syd og i Vadum/lufthavnsområdet.

Spørgsmålet om en 3. Limfjordsforbindelse har i alle de år jeg har været med i trafikplanlægningen skygget for udviklingen af Aalborg og Nordjylland.

Det er tid at trække en streg i sandet. Vi bør alle respektere, at beslutningen om den 3. Limfjordsforbindelse er taget, og vi skal se at komme videre med udvikling af Aalborg og Nordjylland under disse forudsætninger.