background

Tabt palle må ikke stoppe trafikken

Debatindlæg af Michael Svane, direktør i DI Transport, og Mikael Bay Hansen, sekretariatschef i Dansk Metal.

Den danske infrastruktur skal skabe balance og sammenhængskraft i hele Danmark.

3. Limfjordsforbindelse ved Aalborg vil ikke alene mindske den tid, hvor nordjyderne sidder i kø morgen og eftermiddag, men også skabe en langt bedre forbindelse fra Vendsyssel til resten af Danmark.

Som land er Danmark et logistisk smørhul. Stor international lufthavn, overordnet stærk infrastruktur, lang kyststrækning og gode færge- og fragtforbindelser til Skandinavien og Europa. Men vi er ikke stærkere end det svageste led. Og det er uacceptabelt - nærmest useriøst - hvis en tabt palle i Aalborg kan spærre for gennemstrømningen af personer og varer på tværs af Skandinavien og resten af Europa.

Samtidig er vi som land interesserede i at skabe sammenhængskraft. Det ligger i ordet, at vi bliver stærkere, hvis vi kan stå i lige skulderhøjde og løfte i flok.

Men når der er problemer med kritisk infrastruktur, som der er ved Limfjorden, så hæmmer det vækst, investeringer og bosætning i området omkring. Og så mister vi sammenhængskraft.

Vi har brug for et Danmark, som er i balance, og hvor der er vækst og udvikling i alle dele af landet.

Den nuværende forbindelse er ekstremt sårbar over for uforudset trængsel. Der sker ofte små uheld i tunnelen, som får alvorlige konsekvenser. Det kan være små sammenstød eller en palle, der falder af en trailer. Det spærrer for trafikken gennem tunnelen, og så står alt stille.

Der er kun én anden vej, ind gennem Aalborg midtby og over Limfjordsbroen. Byen kan selvfølgelig ikke kapere den mængde trafik, og det er heller ikke i orden over for alle de børn og voksne, som færdes i byen og indånder luften.

Små uheld, som kan forekomme flere gange i løbet af en uge, gør transporttiden uforudsigelig.

Som medarbejder ved du ikke, hvornår du skal køre fra arbejdet, hvis du skal nå forbi børnehaven eller vuggestuen inden lukketid.

Og som chauffør ved du ikke, om det er muligt at nå færgen videre fra Hirtshals eller Frederikshavn til Sverige eller Norge.

Derfor må man planlægge ekstra transporttid - også selv om den ikke er nødvendig - og det er dyrt for samfundet.

Ny forskning fra Aalborg Universitet af lektor Kristian Hegner Reinau peger på, at uforudsigelige hændelser som uheld har langt mere vidtrækkende konsekvenser for godstransporten end tidligere antaget.

De enkelte lastbiler er vigtige brikker i et større logistikpuslespil, og derfor vil uforudsete forsinkelser lynhurtigt bredde sig som ringe i vandet, og koste hele samfundet enormt dyrt.

Behovet for en tredje Limfjordsforbindelse kommer også tydeligt til udtryk i lokalområdet. Aalborg Kommune har helt usædvanligt valgt at medfinansiere projektet med 600 mio. kroner.

Og mere end 500 virksomheder, svarende til over halvdelen af de private arbejdspladser i kommunen, bakker op om investeringen ved at tage et ekstra stort ansvar for at uddanne medarbejdere og nedbringe ledigheden.

Det er et stærkt samarbejde, som sender et klart signal om, hvor stort behovet er.

Som repræsentanter for arbejdstagere og arbejdsgivere kan vi i Dansk Metal og DI kun appellere til, at der kvitteres for nordjydernes viljestyrke, og at en tredje Limfjordsforbindelse prioriteres højt i de kommende politiske forhandlinger.

Vi har brug for et Danmark, der hænger sammen.