background

Vi spilder tiden i trafikken

Debatindlæg af Jens Neustrup Simonsen, landsformand for Business Danmark og medlem af Komiteen 3. Limfjordsforbindelse.nu.

Produktivitetskommissionen har tidligere lavet en række anbefalinger på, hvordan vi kan få et mere effektivt samfund i en globaliseret verden, herunder hvordan infrastrukturen har positive effekter på produktivitet og tiltrækning af arbejdskraft.

Som NORDJYSKE Stiftstidende har refereret flere gange, så nåede vi kapacitetsgrænsen for fjordkrydsningen allerede i 2017.

Derfor haster det med en anlægslov, der kan sikre at vi får en 3. Limfjordsforbindelse over Egholm.

Konsekvenserne ved ikke at gøre noget i Nordjylland vil være en landsdel, der sander til og som udviklingsmæssigt vil gå i stå.

Vi spilder hvert år 77 mio. timer i trafikken, hvilket svarer til 60.000 fuldtidsstillinger.

For at bevare Danmarks høje lønninger og dermed mulighed for højt beskatnings grundlag til udvikling af vores velfærdssamfund, er det derfor helt uacceptabelt, at arbejdskraften i en verden, hvor vi bl.a. skal konkurrere på produktivitet holder stille i trafikken.

Manglende infrastruktur løsninger betyder, at virksomhederne naturligvis primært vil investere der, hvor der er en god infrastruktur – og det vil sige syd for fjorden, ligesom arbejdskraften vil bosætte sig der, hvor de har mulighed for at nå frem til arbejde indenfor 50 minutter.

Investeringer i infrastruktur betyder oftest kortere rejsetid.

Når rejsetiden reduceres, kan det have stor betydning for arbejdsudbuddet.

Den sparede rejsetid kan arbejdskraften omsættes til øget fritid og dermed mindre stress, øget arbejdstid eller en kombination af begge.

En undersøgelse af effekterne i Danmark over en syv-årig periode peger på, at pendlere veksler 17-25 pct. af den sparede rejsetid til øget arbejdstid og resten til fritid, så altså en win/win for hele samfundet.

Når der er trængsel på infrastrukturen, kan selv små hændelser som f.eks. en mindre ulykke – og dem er der en del af i den nuværende Limfjordstunnel - ændre rejsetiden markant.

Uforudsigeligheden betyder, at rejsende – for eksempel en forretningsrejsende der er medlem af Business Danmark, der skal nå et møde – tager tidligere af sted for at være sikker på at være der til tiden.

I det omfang bedre infra struktur reducerer trængslen, bliver det nemmere for virksomhederne og deres medarbejdere at forudsige og planlægge transporttider og dermed udnytte arbejdstiden effektivt, hvilket Vendelbo Spedition bekræftede i TV 2 Nord (27.2.)

Linjeføringen over Egholm er fastlagt og godt for det.

En udvidelse med et ekstra rør ved Limfjordstunnellen vil nemlig ikke løse problemet med ulykker og dermed stop and go effekten.

Limfjordstunnellen vil stadigvæk være en tragt.

Det vil kræve anlæggelse af fire-seks spors motorvej helt til Svenstrup i Syd og til Vodskov i Nord, med informationstavler m.v., hvis man skal have mulighed for, at lede stille holdene køer over i barbare spor, og mange vil sikkert alligevel vælge at køre igennem Aalborg og krydse Limfjordsbroen med de konsekvenser, at trafikken står bom stille i hele byen med deraf afledt forurening mv.

Vi har i Nordjylland behov for optimale udviklingsbetingelser for vores borgere og virksomheder, og vi har behov for en infrastruktur, der kan sikre bosætning i hele Regionen til et Danmark i balance.

Derfor haster det med den nye 3. Limfjordsforbindelse over Egholm.