background

Opdateret VVM-undersøgelse offentliggjort

Vejdirektoratet har den 25. februar 2021 offentliggjort sin opdaterede VVM-undersøgelse for 3. Limfjordsforbindelse i Egholmlinjen.

VVM-undersøgelsen er i offentlig høring frem til den 30. april 2021. Når den offentlige høring er afsluttet, udarbejder Vejdirektoratet et høringsnotat og en indstilling til transportministeren. Herefter er det op til en videre politisk drøftelse og stillingtagen til, hvorvidt projektet skal gennemføres via en anlægslov.

På Vejdirektoratets hjemmeside kan der indendes høringssvar, ligesom det er muligt at se de høringssvar, som allerede er indsendt.

Læs mere om VVM-undersøgelsen hos Vejdirektoratet