background

Vejdirektoratets VVM-opdatering afsluttes i februar-marts

Afslutningen af Vejdirektoratets opdatering af VVM-undersøgelsen for 3. Limfjordsforbindelse i Egholmlinjen er på trapperne.

I opdateringen udsættes vejprojekt, trafikberetninger, miljøvurdering og afværgeforanstaltninger (fx faunapassager og støjafskærmning) for et grundigt eftersyn.

Oprindelig var tidsplanen, at opdateringen skulle være afsluttet med udgangen af 2020, men det viste sig nødvendigt at arbejde yderligere med analyser og vurderinger af bl.a. miljømæssige effekter og trafikberegninger.

Derfor forventer Vejdirektoratet nu, at opdateringen offentliggøres i første kvartal 2021.

Læs mere på Vejdirektoratets hjemmeside